Pro plátce SIPO – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Led 21, 2024 | Důležitá upozornění

Žádáme vlastníky bytových jednotek, kteří hradí SIPEM, aby v případě, že si platbu nájmu SIPEM ruší na poště, toto nahlásili i správci – REAL MORAVA-služby,
tel.: 775 785 032, 775 785 031
nebo na email:
bechna@rmsluzby.cz
gergely@rmsluzby.cz

Pokud tak neučiníte, může se stát, že pošta vyřadí celý dům z úhrad formou SIPO!