NAŠE SLUŽBY

poskytujeme komplexní služby na poli správy nemovitostí

Nabídka na komplexní správu bytových domů REAL MORAVA – služby s.r.o.

Vážení uživatelé bytových domů,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou správy Vašich nemovitostí a v rámci naší cenové nabídky Vám nabízíme následující služby:

Pomoc při zpracování Prohlášení vlastníka a následné ustavení do Společenství vlastníků jednotek, tato pomoc se vztahuje pro podílové spoluvlastníky.

Správa v oblasti technicko-provozní zahrnuje:

 • vedení technické evidence nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • uzavírání smluv s dodavateli potřebných energií na základě plné moci
 • zajištění dodávek el. energie, plynu, tepla a TUV, SV a odvodu odpadních vod
 • zajištění provozu a údržby domu
 • zajišťování všech pravidelných revizí a zajištění porevizních oprav – tyto zajišťuje správce v rozsahu a termínech dle obecně platných předpisů a rozhodnutí společenství
 • zajišťování odečtů vodoměrů, spotřeby TUV a tepla


Správa v oblasti ekonomické zahrnuje
:

 • vedení kompletní účetní agendy objednatele – vedení účetnictví podle Zákona o účetnictví v platném znění
 • zpracování daňových přiznání pro BD
 • vedení mzdové agendy, zpracování účetní uzávěrky včetně příloh a včetně zaslání na krajský soud
 • evidenci bytových a nebytových jednotek, úprava záloh podle potřeb a nárůstu cen, zpracování předpisu úhrad za plnění poskytované s užíváním bytových a nebytových prostor. Vedení přehledu neplatičů, zasílání upomínek
 • roční vyúčtování tepla, vody, teplé vody, osvětlení, výtahů, úklidu společných prostor a ostatních služeb dle platných předpisů
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
 • zajišťování mandátních smluv s poštou týkajících se plateb SIPEM

Havarijní služba:
zajišťujeme havarijní službu 24 hodin denně po celý týden, taktéž o sobotách, nedělích a svátcích, držení havarijní služby je u nás bezplatné.

Měsíční úhrada za správu domu 100,-Kč vč. DPH za jednu bytovou jednotku.

Doplňkové služby:

 • vypracování nabídek na pojištění nemovitosti
 • vypracování návrhu na financování oprav a údržby nemovitostí, zpracování nabídek úvěru
 • možnosti refinancování stávajících úvěrů
 • připravení podkladů k zápisu změn na Krajský soud v Ostravě ve statutárních orgánech BD a  SVJ
 • účast na schůzích a zpracování zápisů

Rozšiřujeme oblast působení:

správa bytových domů Ostrava
správa bytových domů Karviná
správa bytových domů domů Příbor