Pro plátce SIPO – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Pro plátce SIPO – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Žádáme vlastníky bytových jednotek, kteří hradí SIPEM, aby v případě, že si platbu nájmu SIPEM ruší na poště, toto nahlásili i správci – REAL MORAVA-služby, tel.: 775 785 032, 775 785 031 nebo na email: bechna@rmsluzby.cz gergely@rmsluzby.cz Pokud tak neučiníte, může...